SMART-mål

En guide til brug af SMART-mål

En måde at skabe klare mål eller kvalificere eksisterende mål på er at anvende SMART-modellen, der er et udbredt og enkelt projektredskab.

 

SMART er et akronym for:

Specifikt

Målbart

Accepteret

Realistisk

Tidsbegrænset

OBS: Lav mål, der har børn og unges faglighed i centrum


SMART-modellen arbejder ud fra, at et mål skal være specifikt, målbart, accepteret, realistisk og tidsafgrænset.

Specifikt 

Målet er formuleret tydeligt, veldefineret og afgrænset, så alle er klar over, hvad der refereres til, og hvad der skal opnås. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål specifikt kan være:

 • Hvad vil vi opnå?
 • Hvorfor vil vi opnå det?
 • Hvem er målgruppen?
 • Hvad forstår vi ved ord som for eksempel "god" eller "fælles sprog"?

Målbart 

Det kan dokumenteres, at målet er nået, og ændringerne er indtrådt. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål målbart kan være:

 • Hvordan kan vi vide, om ændringerne er indtrådt?
 • Hvad har vi, når målet er nået, som vi ikke har i dag?

Accepteret 

Alle, som skal levere resultaterne, bakker op om målet. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål accepteret kan være: 

 • Giver målet mening for alle – politikere og praktikere?
 • Kan alle involverede se deres egen rolle og eget ansvar?

Realistisk 

Målet skal hænge sammen med virkeligheden. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål realistisk kan være: 

 • Tror vi på, at målet kan nås i løbet af den afsatte periode?
 • Har vi ressourcer (økonomi og medarbejdere) til at nå det?
 • Hvad kan understøtte vores mål?
 • Hvad kan modarbejde vores mål?

Tidsafgænset 

Det skal fremgå klart, hvornår målet skal være nået. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål tidsafgrænset kan være: 

 • Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået?
 • Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål?

Kilde: Undervisningsministeriet  EMU Danmarks læringsportal

© Betesda 2020