Priser


Et rehabiliteringsophold på Betesda er af ca. 6-9 måneders varighed.

I forløbet arbejdes der efter en reel handleplan med mål, delmål og metoder. 

Afrusning indeholder lægekonsultaioner efter behov med 

Målet er, at beboeren kommer til at leve et liv som rusfri og efter endt behandling kan udsluses i samfundet.

Taksten pr. måned er i 2020

Voksen                      Kr. 44,800,-   

Udslusning                Kr. 20.000,-

Ved bevilling er beboerens egenbetaling:

Kost                             Kr. 2.163,-

Logi                              Kr. 1.854,-

 Afrusning pr. døgn     Kr. 1.850,-

Såfremt der ikke opnås bevilling aftales egenbetalingen i det enkelte tilfælde.

Enkeltmands projekter:

Betesda kan også varetage enkeltmands projekter. Kontakt os venligst på 97 19 63 53 for yderligere information om dette tilbud

Taksten kan variere alt efter det ønskede tilbud.

 

Delvis friplads:

Vi har enkelte delvise fripladser som i et vist omfang finasieres gennem gaver til Betesda. Disse pladser er der som oftest ventetid på, da eftersåørgelsen er stor. Er der givet afslag på en kommunal bevilling, kan vi kontaktes med henblik på, at blive skrevet op til en friplads. En friplads kan dog aldrig blive en "nul-løsning" og ansøgeren skal være indstillet på, at betale størst mulig egenbetaling. Kontakt os for nærmere information om dette.

Betesda har dog altid den mulighed at give afslag på fripladsansøgningen, efter en match-vurdering af ansøgeren til fripladsen.

betesda kommuneflyer3 A4 tilscreen
© Betesda 2020