Tilsyn

Tilsynsrapport 2017

Tilsynsrapport september 2016

Tilsynsrapport marts 2015

 Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.   

© Betesda 2020