Værdigrundlag og menneskesyn

Mennesket er unikt og skal værdsættes som sådant og have muligheder for at udvikle evner og gaver, som er givet det enkelte menneske.

Det enkelte menneske har værdi, og rehabiliteringen foregår i respekt og omsorg for den enkelte.

Vi arbejder med alle aspekter i mennesket og tror på det er muligt at opnå fuld restitution, så den pågældende person kan leve i et liv uden misbrug på lige fod med andre borgere.

- Der lægges stor vægt på åbne, ærlige og tillidsfulde relationer i et familiært miljø.

- Ingen er sit misbrug eller sin diagnose.

- Vi betragter misbrug som et symptom på bagvedliggende problematikker. 


© Betesda 2020