Behandlingsform

sk underviser.jpg redigeret

Hele mennesket:

Et rehabiliteringsophold på Betesda er typisk af ca. 6-9 måneders varighed.

I opholdet på Betesda udarbejdes der en handleplan med mål, delmål og metoder, som opdateres progressivt.

Målet er, at beboeren kommer til at leve et liv som rusfri og efter endt behandling kan udsluses i samfundet.

Afrusning påbegyndelse efter aftale Betesdas læge efter gældende lovgivning.  

Nedtrapningsplan udarbejdes i henhold til uddelegeringsaftale. Medicinudskrivning i forbindelse med nedtrapning varetages af Betesdas læge.

Skærmbillede 2017-02-22 kl. 13.46.39

Vi starter behandlingen med et gennemgående lægetjek for at få et overblik over den enkeltes fysiske og psykiske tilstand. Samt for at få et overblik over mulige medicinske forhold, som skal behandles eller tages hensyn til.

c19c166242-Beboere på cykel


 Vi lægger stor vægt på sundhed, søvn, kost, motion og dagsrytme.

Vi har motionscenter, racercykler, mountain bikes, løbestier men også petanquebane, volleybane og fodboldbane. Vi lægger stor vægt på, at komme ud i naturen da vi oplever naturen som et redskab til at sætte tingene i perspektiv og sanseoplevelserne hjælper samtidig på bedring af selvfølelsen, samt at mærke sig selv.

Mental sundhed: Vi arbejder ud fra den erfaring, at mange misbrugere har en psykiatrisk diagnose ud over deres misbrug. Vi arbejder på afklaring af beboerens mentale sundhed. Nogle har allerede en diagnose før indskrivning, mens andre bliver udredt og kan få stillet en diagnose under opholdet.

Diagnosticering: Vi samarbejder med distriktspsykiatrien og med privatpraktiserende psykologer i det omfang, det er muligt. Vi foretrækker, at den enkelte bliver fulgt ved sin egen psykiater, da det som oftet er samme psykiater, som skal varetage den videre behandling efter endt misbrugsbehandling.

Pædagogik: Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, som kort fortalt betyder, at vi møder personen, der hvor personen er. Vi anerkender personen uden at fordømme.

Socialt:  Vi arbejder med at få beboerne til at forstå, at de indgår i en større sammenhæng. I praksis betyder det, at beboerne ugentligt samles til husmøde under ledelse af en medarbejder. På mødet bliver der afstemt forventninger i forhold til de sociale rammer både i forhold til den enkeltes forventninger og i forhold til fællesskabets forventninger til den enkelte.

Det betyder også, at det forventes, at beboerne deltager i et praktisk arbejde. Der tages hensyn til den enkeltes beboers formåen. Der er indlagt 2x1½ times praktisk arbejdstid på hverdage og i den arbejdstid, er der forskellige opgaver som både indbefatter almindelig husførelse og vedligehold. Vores sigte er, at beboeren efter endt behandling kan klare sig selv på grundlæggende områder i sit liv samt at sikre et bedre afsæt på beskæftigelsesområdet efter endt behandling. Der er et arbejdssocialt sigte og et personligt sigte.

69533a2ef0-121-januar 2004 a019

 Identitet: Med afsæt udfra pædagogiske principper undervises der blandt andet med grundlæggende følelser, årsag og konsekvens samt fokuspunktet at være unikt skabt med formål og mening. Undervisningen er ofte understøttet af bibelske eksempler. Vi ønsker, at mennesket skal funderes i den kristne identitet. Dvs. at mennesket er unikt skabt i Guds billede og at vi har et personligt og et fælles ansvar for at bidrage til samfundet og verden som helhed. Samt at kunne forstå og se sig selv i en større sammenhæng. At man ikke er en tilfældighed, at være værdibevidst, og hvilken betydning ens egne handlinger har for det større perspektiv.

© Betesda 2020